Garantijos ir grąžinimo sąlygos

 •  Garantijos sąlygos

  1. Pardavėjas parduodamoms prekėms teikia garantiją ir garantiniu laikotarpiu remontuoja sugedusias arba keičia nesutaisomas prekes.
  2. Garantija prekėms taikoma pagal garantiniuose dokumentuose (garantinėse kortelėse) ar internetinėje parduotuvėje www.tavoparduotuve.eu nustatytas sąlygas ir tik tuo atveju, jei garantinis laikotarpis dar nėra pasibaigęs.
  3. Garantinis laikotarpis nurodomas originaliame gamintojo garantiniame talone (tai atskira kortelė su originaliais gamintojo ženklais ir visomis garantinėmis sąlygomis) tiekiamame kartu su preke ar internetinėje parduotuvėje www.tavoparduotuve.eu esančiame prekės aprašyme/specifikacijoje.
  4. Garantija netaikoma lengvai dūžtančioms dalims, prekės apdailos detalėms, lempoms, video-audiogalvutėms, maitinimo elementams, apsauginiams ekranams, šiukšlių surinktuvams, jungiamiesiems ir maitinimo laidams bei jų priedams, stovams, foto-videokrepšiams, plaukakirpių, barzdaskučių, mėsmalių, sulčiaspaudžių bei kitų prietaisų peiliukams ir tinkleliams, įvairiems virtuvams, jei gedimo priežastis užkalkėjimas, plaunantiems dulkių siurbliams, jei buvo naudojamas netinkamas plovimo skystis, dulkių siurblių antgaliams (išskyrus elektrines dalis), diržams ir kitoms detalėms, kurių naudojimo laikas ribotas.

  5. Pirkėjas privalo:
  5.1. garantiniam aptarnavimui prekes pateikti švarias, pilnai sukomplektuotas kartu su įsigijimą patvirtinančiais dokumentais, garantiniu talonu ir visu prekės gedimo aprašymu.
  5.2. sandėliuodamas prekes saugoti jas nuo atmosferos kritulių, tiesioginių saulės spindulių, dulkių, vėjo, mechaninių pažeidimų, chemiškai agresyvių medžiagų ir kt. Po saugojimo šaltoje patalpoje ar transportavimo žiemos sąlygomis į elektros tinklą prietaisą įjungti ne anksčiau kaip po 4-6 val. nuo to laiko, kai prekė buvo įnešta į kambario temperatūros patalpą;
  5.3. prekes pervežti, sandėliuoti ir saugoti laikantis prekių aprašymuose pateiktų reikalavimų;
  5.4. prekes grąžinti su prekės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopija, kuriame yra nurodyta, prekės pavadinimas ir modelis, prekės kodas ar serijos numeris (jei toks yra), privalomi pardavėjo rekvizitai.


  6. Garantija prekėms netaikoma:
  6.1. pažeidus bet kurį iš 5 punkto reikalavimų;
  6.2. jei nebuvo laikomasi garantiniame talone ar prekės aprašyme nurodytų sąlygų;
  7. Iškilus klausimams dėl įsigytų prekių garantinio remonto, pirkėjas pirmiausiai turi kreiptis į mūsų e. parduotuvę www.tavoparduotuve.eu nurodytais kontaktais.


  Prekių grąžinimo sąlygos

  1. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui užsakytas ir gautas kokybiškas prekes tik šiais atvejais:
  1.1. Gali būti grąžinamos tik nenaudotos, nesugadintos, neiškomplektuotos, nepraradusios prekinės išvaizdos prekės ir tik tuo atveju jei grąžinimui pritaria Pardavėjas;
  1.2. Grąžinamas Prekes Pirkėjas turi pristatyti savo sąskaita į Pardavėjo nurodytą sandėlį.
  1.3. Prekės turi būti grąžinamos tame pačiame įpakavime, kuriame jos buvo gautos iš Pardavėjo. Prekės ir jos pakuotė turi būti tinkami pakartotinam pardavimui.
  1.4. Grąžinant prekes, Pirkėjas privalo pridėti ir jų įsigijimą patvirtinančius dokumnetus.
  2. Teisė grąžinti prekes negalioja greitai gendančioms prekėms, kurių galiojimo laikas yra trumpas.
  3. Apie pageidavimą grąžinti Prekes Pirkėjas Pardavėjui praneša užpildydamas el. prašymo formą. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.